Usmerjena doživetja za sedanji čas

Aktualni čas v turizmu zahteva sveže rešitve. Obiskovalci destinacije so vedno bolj nagnjeni k aktivnemu odkrivanju in doživljanju. Gostje doživljajo in raziskujejo okolje v velikem številu ter upravljajo s svojim časom. Z ustrezno produktno podporo destinacije in digitalnih rešitev so odkrivanja lahko celovita, doživljajsko polna in prijazna za uporabo.

Turizem so zgodbe o ljudeh in okolju. To je hitro rastoča gospodarska panoga, ki je usmerjena k spodbujanju želja in tešenju potreb. To je prav tako področje ustvarjanja, ki je osredotočeno k nenehnemu razvoju novih produktov za obiskovalce destinacije. Ustvarjenih v času v katerem živimo in prilagojena aktualnim navadam potrošnika. Uresničevanje potreb aktivnih obiskovalcev je lahko urejeno v usmerjeno doživljanje ter raziskovanje destinacije. Ustvarjeno na temelju skrbno izdelanih, več-uporabnih in digitaliziranih doživljajskih produktov.

Za turistično gospodarstvo in destinacije razvijamo rešitve usmerjenega doživetja. Ta temelji na skrbno izdelanem in celovitem doživljajskem produktu, usmerjenem k digitalni uporabniški izkušnji, v kombinaciji z  uporabo “klasičnih” potovalnih pripomočkov. Zavedamo se potreb človeka, zato se projektov usmerjenega doživetja lotevamo strateško. Na podlagi aktualnega stanja destinacije in dejstev, produktom dodamo uporabno vrednost, uredimo celostno podobo, skrbimo za vsebino in brending, zgradimo ustrezne uporabniške izkušenje in poskrbimo za učinkovite komunikacijske elemente.

* Usmerjeno doživetje = Integrirane enote doživetja + razvejan sistem uporabniških rešitev + digitalizacija celotnega sistema + prilagodljiva in učinkovita izvedba

Primer celostne komunikacijske in uporabniške rešitve za produkt usmerjenega doživetja. V ozadju deluje še aktivna spletna stran za “booking” ter prenos datotek ter aktivna informacijska točka na destinaciji.

Pri ponudbi usmerjenega doživetja najdemo številne prednosti za goste na destinaciji. Tovrstne rešitve so optimalne za aktivno raziskovanje destinacije – kolesarjenje, pohodništvo, kulinarična doživetja, več aktivnosti – in za prav tako odlična rešitev za več dnevna doživljajska raziskovanja (paketi).

Usmerjeno doživetje je kombinacija digitalnih uporabniških izkušenj in klasičnih potovalnih elementov. Vsi elementi skupaj združujejo storitve ponudnikov in ostalih vsebin na destinaciji ter tako tvorijo odlično rešitev za gosta.

Tovrstne rešitve usmerjenega doživetja so primerne za kolesarsko ponudbo v vseh oblikah kolesarjenja; od potovalnega (touring), gorskega, raziskovalnega (bikepacking), družinskega in gravel kolesarjena. Prav tako so rešitve primerne za pohodništvo na destinaciji; od lahkih izletniških tur in vse do kompleksnih treking popotovanj na destinaciji. Zelo dobre so rešitve za povezovalna kulinarična doživetja, kjer gost raziskuje in “okuša” najboljše na destinaciji. Skratka, to so rešitve primerne za aktivnega obiskovalca destinacije, ki raziskuje deželo na način urejenih digitalnih in klasičnih elementov/pripomočkov, sebi prilagojen in ustrezen način in to v lastnem tempu doživljanja.

V Smokvi imamo bogate izkušnje in razvoja in oblikovanja elementov za produkte sestavljenega doživetja. Imamo znanje, razumemo potrebe potrošnika in se znajdemo pri delu na destinaciji. Pri nas izpeljemo celostno zasnovo in izdelamo celotno paleto potrebnih komunikacijskih elementov. Prav tako poskrbimo za vsebino in vsebinski marketing na vseh ključnih kanalih. Odlično se znajdemo v procesu digitalizacije poti, tras in produktov ter izdelave spletne strani s podaljšano uporabniško izkušnjo (app).

Aktualni poslovni rezultati

V obdobju 2012 – 2020 se je na podlagi naših rešitev usmerjenega doživetja, izdelanih za naročnike ustvaril prihodek 30-35 milj. evrov. Naročniki uporabljajo več kot petdeset (50) različnih produktov na trgu Slovenije, Hrvaške, Avstrije (Koroška in Tirolska), Italije (vzhodna Italija), Črne Gore in Srbije. Gre predvsem za kolesarske, pohodniške in kulinarične rešitve usmerjenega doživetja, ki se izvajajo na različnih destinacijah.