Dogodek ob Blejskem jezeru

Ob Blejskem jezeru smo ustvarili posebno event izkušnjo. Znano lokacijo smo preuredili in opremili v dvodnevno event dogajanje. Lokacijo smo aranžirali, umestili številne elemente, grafično opremili in izpeljali brending. Poskrbeli smo, da so se udeleženci počutili prijetno, da so izstopili iz vsakdanjega okolja v prostor posebnih emocij.

Koncept: Matej Mejovšek / D: Matej Mejovšek / N.: Johnson, 2012